Voor wie (niet)?

Voor wie (niet)?

Jumpen bij Jumpsquare is in principe voor iedereen! Jumpen is echter wel een intensieve en fysiek zware bezigheid. Het is dan ook niet toegestaan om te gaan Jumpen met een medische conditie die kan leiden tot letsel bij jezelf of bij anderen. Hieronder valt ook zwangerschap. Jumpsquare biedt professionele trampolines, die geschikt zijn voor personen tot 130 kilo. De minimale leeftijd voor het betreden van de trampolines is 7 jaar (gemiddeld 1.40m). In het geval van twijfel, houden wij ons het recht voor om naar je legitimatie te vragen. Neem voor de zekerheid je legitimatie mee om teleurstelling te voorkomen. Nog geen 7 jaar? Kom dan naar MiniJump. Klik hier voor meer informatie.

Vanaf 16 jaar mag je zelf het 'Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier' 
tekenen en mag je Jumpen zonder begeleiding.

Jongeren van 12 t/m 15 jaar mogen Jumpen zonder begeleiding, 
maar een volwassene (18+) dient het Toestemmingsformulier
te ondertekenen en mee te geven.

Jongeren van 7 t/m 11 jaar kunnen alleen Jumpen onder begeleiding. 
De begeleiding tekent het 'Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier' en 
dient toezicht te houden tijdens het Jumpen vanaf het terras.

Nieuws van Jumpsquare Lelystad in je mailbox?


Volg ons: